Vår historie fra sent på 30-tallet

Sist på 30-tallet leste Baard Vasli – bestefar til nåværende eier, ett skriv av produsenten for piktelt, snarrådig som han var malte han ett skilt «teltplass», dette hengte han oppe ved veien. Det gikk ca ett år før 1. syklist med telt kom. Dette var starten på Breesgård slik vi kjenner den idag.

Baard Vasli kjøpte Breesgård fra en i slekten i 1930, Marit Breesgård. Siden han var vant med turister fra sin hjemgård, Bårdsgården i Storlidalen er det en naturlig forklaring på hvorfor han startet opp med dette her.
Gammelstuggu ble brukt som gjestegiveri, hvor Martha, Baards kone sto for kosten til alle overnattingsgjestene. Bygget ble ferdig påbygd i 1934.

Esten Vassli tok over campingen etter sine foreldre i 1966. Han giftet seg med Margot i 1975.
Hyttene som vi idag leier ut til åremål ble flyttet fra forskjellige steder i Oppdal og satt opp fra 1960-tallet og utover.

I starten av 1970 kom den første vogna til påske. Etter dette ble det bare større og større.

Det fantes all salgs dyr på gården i gamle dager. Ca i 1975 ble det avsluttet med melkedyr, men det var fortsatt ungdyr/ okser der til ca 1980.

Da det ble slutt på husdyrholde ble jorda slått og solgt som høy/ rundballer. Idag er jorda leid ut.

Under en kort periode av 2. VK ble Breesgård brukt som kanonoppstilling. 10- 15 kanoner var å finne, langt flere hester og tyskere.

01.01.2011 tok yngste datter av Margot og Esten Vassli over campingen sammen med sin samboer.

På campingen finnes det idag 145 faste gjester med vogn/ spikertelt. Vi har ca 20 hytter vi leier ut på åremål. Vi har noen få utleie-enheter.