Reglement

Generelle regler for Breesgård Turistsenter AS

Spikertelt
 • Det skal aldri være høyere enn 15 cm over vogntaket.
 • Arealet skal ikke overstige vognas areal.
 • Spikerteltet skal ha samme hovedfarge som på vogna, rammene samme som farge nr to på vogna.
 • Teltet skal uavhengig av arealet på vogna aldri overstige 15 kvm.
 • Det er viktig at 3-meters grensa blir overholdt. Det gjelder fra det ytterste punkt på eget telt til ytterste punkt på naboteltet. Skal rekkverk benyttes innenfor 3-meters grensa, må dette enkelt kunne flyttes vekk ved evt brann.
 • Max bredde på spikerteltet er 2.80, målt utvendig.
 • Spikerteltet skal ikke bygges større enn at ett vindu på vogna vises.
 • Skal le-vegg eller bod bygges skal dette avklares med eierne på campingen og involverte naboer.
 • Husk å merke eventuelle trapper/ lave gelendere om vinteren.
 • Skader som blir påført ved for dårlig merking rundt vognen/teltet vil eier av vognen måtte bekoste.
 • Alle gjester har selv ansvar for ett område på 1,5 fra sin boenhet.
 • Alle spikertelt skal ha godkjent det elektriske anlegget i sin boenhet. Vi formidler elektrikere som gjennomfører el-sjekk.
Brannfare
 • Alle vogner skal ha forskriftsmessig standard på det elektriske.
 • Godkjente kabler for utvendig bruk skal benyttes for alle utvendige formål.
 • Man har selv ansvar for at det elektriske fra stolpen og inn til vogn/ telt er i forskriftsmessig stand.
 • Er det noe usikkerhet ang. det elektriske, kan vi videreformidle kontakt med en elektriker.
 • Det skal finnes brannslukningsapparat og røykvarsler i vogna/ teltet, vi oppfordrer samtidig alle til å ha gassalarm.
 • Legg merke til slukkeapparatene som er rundt på campingen.
 • Ved brann ring 1-1-0, og samtidig som sted nevnes, oppgi gårds og bruksnummer 183. 1. 1.
 • Bruk anvist plass ved bålbrenning/ åpen ild.
Parkering
 • Der det kun er plass til en bil, skal anvist parkering benyttes ved flere biler.
 • Om vinteren skal bilen parkeres slik at den ikke står i veien for brøyting.

Ordensreglement Breesgård Turistsenter AS

Søppelcontainer
 • Containeren er kun til bruk av campingens gjester.
 • Alt brennbart skal legges på avtalt sted, og spesialavfall skal leveres til Oppdal miljøstasjon.
 • Elektronikk leveres gratis ved Elkjøp Oppdal, papp/papir og glass/metall leveres ved Joker Festa.
 • Det skal overhode ikke settes noe utenfor containeren!!
Hunder
 • Det er båndtvang på campingen og på veiene rundt campingen.
  D.V.S. at hunden skal være i bånd under hele oppholdet, det er ikke tillatt å la hunden springe løs.
 • All hundebæsj skal plukkes opp og legges i containeren.
 • Det er ikke tillatt å bade hunden i dammen, bruk anvist plass nedenfor campingen/laftehallen.
Dam/basseng
 • All lek og ferdsel ved dammen skjer på eget ansvar.
 • Båtene skal legges inntil brygga etter bruk. Flytevester skal alltid brukes i båt, og henges opp igjen etter bruk.
 • Egne regler for dammen står på brygga. Foreldre/foresatte har alt ansvar for at reglene blir overholdt, og skal være til stede når barn under 12 år leker/ bader.
Trampoliner/lekeplass
 • All bruk av lekeplassen skjer på eget ansvar.
 • Det er ikke tillatt å bruke sko på trampolinen (heller ikke når det regner).
 • Spisse gjenstander som stein skal ikke være på trampolinen.
 • Max to barn kan hoppe samtidig, avhengig av størrelse og tyngde på barna.NB: Bålplassen er ingen lekeplass for barn!!
Generelt
 • Det skal være ro på campingen mellom 23.00 og 09.00 alle dager.
 • Vi oppfordrer alle til å holde normal ro og orden for å sikre ett trivelig opphold for alle våre gjester.
 • Evt. spørsmål kan rettes til Mari Elisabeth eller Vegard.  TLF: 915 22 055/ 97680798