Vi har nå kommet frem til, sammen med kommuneoverlegen, at vi kan åpne dusjene. Dampen som kommer når man dusjer kan inneholde viruset, dette er det ikke forsket godt nok på enda, derfor er vi svært forsiktige. Så vi ønsker ikke å utsette oss selv eller de som skal vaske for noe smitte, derfor vil ingen dusjer bli vasket i helgen. Man skal egentlig ikke åpne noe som ikke blir vasket 3 ganger om dagen (spesifikt håndtak) men vi har fått lov til å åpne dusjene, om det blir gitt klar nok info til dere på dette. Vi vil henge det på døra inn til dusjene i tillegg til her. Vi åpner de ca 14.00 på fredag, da blir det ikke vasket i dusjrommene før mandag igjen. Så vis hensyn og gjør rent etter dere 🙂 I kjelleren blir ingen dusjer åpnet i første omgang, dette er pga at vi må prioritere beboere som er i risikosonen når det gjelder smitten.

Vi har regelmessig hatt varmt vann gjennom dusjene, noe vi er pålagt å gjøre når de ikke er i bruk så ofte.

Vi er egentlig pålagt å stenge lekeplassen, det er vanskelig å holde rent mellom hver person som er der å leker. Vi velger å ikke stenge lekeplassen, det må være opp til hver enkelt foreldre om man vil at barna skal bruke den eller ikke.

Hold avstand, vask hendene å holde seg hjemme om man har symptomer er det viktigste vi kan gjøre nå fremover.

Vi har fått noen henvendelser ang refusjon pga at vi måtte stenge, og at ingen kunne bruke vognene sine en periode, den refusjonen vi har gitt er det at vi ikke la på sommerleien. Dere fikk den samme prisen som i fjor, dette har vært skrevet om i tidligere innlegg.

I skrivende stund er det regn/sludd og faktisk hele 5 + her på Oppdal. I helgen er det meldt nordvest, kaldt og snø! Det er det faktisk meldt ei uke fremover. Men våren og sommeren kommer vel en gang, får vi håpe.